ฟังก์ชัน glob()
หาไฟล์หรือ directory ที่เข้ารูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน glob()

รูปแบบ
glob(pattern)
pattern คือ รูปแบบ


ตัวอย่าง
<?php

print_r(glob("*.txt"));

?>

 


กลับ menu php