ฟังก์ชัน gethostbynamel()
รับค่ารายการ IP ของ domain name ด้วยฟังก์ชัน gethostbynamel()

 

ตัวอย่าง
<?php
$list_of_ip = gethostbynamel('www.example.com');

print_r($list_of_ip);
?>

ผลลัพธ์
Array ( [0] => 192.0.32.10 )

ตัวอย่างนี้เป็นการหาค่ารายการ ip ของ www.example.com


กลับ menu php