ฟังก์ชัน gethostbyname()
รับค่า IP ของ domain name ด้วยฟังก์ชัน gethostbyname()

 

ตัวอย่าง
<?php
$ip = gethostbyname('www.example.com');

echo $ip;
?>

ผลลัพธ์
192.0.32.10

ตัวอย่างนี้เป็นการหาค่า ip ของ www.example.com


กลับ menu php