ฟังก์ชัน gethostbyaddr()
รับค่า hostname จาก ip ด้วยฟังก์ชัน gethostbyaddr()

 

ตัวอย่าง
<?php
$hostname = gethostbyaddr('192.0.32.10');

echo $hostname;
?>

ผลลัพธ์
www.example.com

ตัวอย่างนี้เป็นการหาค่า hostname จาก ip 192.0.32.10


กลับ menu php