ฟังก์ชัน getcwd()
หา directory ปัจจุบัน ด้วยฟังก์ชัน getcwd()


ตัวอย่าง
<?php

$path = getcwd() ;

?>

 

 


กลับ menu php