ฟังก์ชัน ftruncate()
ตัดย่อขนาดของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน ftruncate()

รูปแบบ
ftruncate(file , size)
file คือ resource ของไฟล์
size คือ ขนาดที่ต้องการ

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt", "a+");
ftruncate($file,100);
fclose($file);

echo filesize("test.txt");?>

 


กลับ menu php