ฟังก์ชัน ftp_login()
login ftp server ด้วยฟังก์ชัน ftp_login()

 

รูปแบบ
ftp_login(ftp_connection,username,password)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

username คือ username (ชื่อผู้ใช้)

password คือ รหัสผ่าน

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testuser","testpassword");
ftp_close($conn);
?>

 

 

 


กลับ menu php