ฟังก์ชัน ftp_fget()
รับไฟล์จาก Ftp Server และ save ลงไฟล์ที่เปิดไว้ ด้วยฟังก์ชัน ftp_fget()

 

รูปแบบ
ftp_fget(ftp_connection,local,remote,mode,resume)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

local คือ ไฟล์ที่จะ save

remote คือ ไฟล์ที่ต้องการ copy

mode คือ mode ที่ใช้ในการส่งไฟล์
ค่าที่เป็นไปได้คือ
FTP_ASCII
FTP_BINARY

resume คือ จุดเริ่มต้นที่จะ copy (Default คือ 0)

 

 

ค่า return
ถ้าสำเร็จ return TRUE
ถ้าไม่สำเร็จ return FALSE

 

ตัวอย่าง
<?php

$source = "source.txt";
$target = fopen("target.txt", "w");

$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

ftp_fget($conn,$target,$source,FTP_ASCII);

ftp_close($conn);

?>

 

 


กลับ menu php