ฟังก์ชัน ftp_delete()
ลบไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน ftp_delete()

 

รูปแบบ
ftp_delete(ftp_connection,file)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

file คือ ไฟล์ที่ต้องการลบ

 

 

ค่า return
ถ้าลบสำเร็จ return TRUE
ถ้าไม่สำเร็จ return FALSE

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

ftp_delete($conn,"test.txt");

ftp_close($conn);

?>

 

 


กลับ menu php