ฟังก์ชัน ftp_connect()
connect ftp server ด้วยฟังก์ชัน ftp_connect()

รูปแบบ
ftp_connect(host,port,timeout)

host คือ FTP server ที่ต้องการ connect สามารถใส่เป็น domain name หรือ IP address และไม่ต้องใส่ ftp://

port คือ ค่า port (Default คือ 21)

timeout คือ กำหนดเวลา timeout สำหรับการ connect (Default คือ 90 วินาที)

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");

ftp_close($conn);
?>

 

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน ftp_connect() ติดต่อ ftp server และปิดการติดต่อด้วยฟังก์ชัน ftp_close()

 


กลับ menu php