ฟังก์ชัน ftp_close()
ปิดการเชื่อมต่อ ftp server ด้วยฟังก์ชัน ftp_close()

 

รูปแบบ
ftp_close(ftp_connection)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testuser","testpassword");
ftp_close($conn);
?>

 

 

 


กลับ menu php