ฟังก์ชัน ftell()
อ่านตำแหน่ง file pointer ด้วยฟังก์ชัน ftell()

รูปแบบ
ftell(file)
file คือ resource ของไฟล์


ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","r");
echo ftell($file);
echo "<br>";
fseek($file,"100");
echo ftell($file);
fclose($file);

?>

 


กลับ menu php