ฟังก์ชัน fputs()
เขียนไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fputs()

รูปแบบ
fputs(file , string , length)
file คือ resource file
string คือ ข้อมูลที่จะเขียน
length คือ ความยาวที่ต้องการอ่าน พารามิเตอร์นี้เป็น option

 

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","w");
echo fputs($file,"Hello World. Testing!");
fclose($file);

?>

ฟังก์ชันจะ return จำนวนของ byte ที่ถูกเขียน


กลับ menu php