ฟังก์ชัน flock()
lock หรือ release ไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน flock()

รูปแบบ
flock(file , lock)
file คือ resource ของไฟล์ที่ต้องการ lock
lock คือ ชนิดของการ lock
ค่าที่เป็นไปได้คือ
LOCK_SH - Shared lock (reader) แต่อนุญาติให้ process อื่นอ่านได้
LOCK_EX - Exclusive lock (writer) ป้องกันไม่ให้ processes อื่น accessing ไฟล์
LOCK_UN - ปล่อยการ lock
LOCK_NB - ขจัดการ blocking processe อื่นตอนที่ lock ไฟล์ (ไม่ support บน windows)

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","w+");
flock($file,LOCK_EX);
fwrite($file,"test");
flock($file,LOCK_UN);
fclose($file);

?>

 


กลับ menu php