ฟังก์ชัน fileperms()
อ่านข้อมูล permissions ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fileperms()

รูปแบบ
fileperms(filename)
filename คือ ที่อยู่ไฟล์


ตัวอย่าง
<?php

echo fileperms("test.txt");

?>

 


กลับ menu php