ฟังก์ชัน filemtime()
หาเวลาการแก้ไขไฟล์ครั้งหลังสุด ด้วยฟังก์ชัน filemtime()

รูปแบบ
filemtime(filename)
filename คือ path ที่อยู่

 

ตัวอย่าง
<?php

echo filemtime("c:\\test.txt");
echo "<br />";
echo date("F d Y H:i:s.",filemtime("c:\\test.txt"));

?>

เนื่องจากฟังก์ชัน return ค่ามาเป็น Unix timestamp จึงต้องใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันเข้ามาแปลงต่อ


กลับ menu php