ฟังก์ชัน file()
อ่านไฟล์ใส่ array ด้วยฟังก์ชัน file()

รูปแบบ
file(path)
path คือ ที่อยู่ไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

print_r(file("test.txt"));

?>

 


กลับ menu php