ฟังก์ชัน fclose()
ปิดไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fclose()

 

ตัวอย่าง
<?php

$file=fopen("c:\\welcome.txt","w+");
fclose($file);

?>

 


กลับ menu php