การทดสอบว่า extension ถูก load หรือไม่
การทดสอบว่า extension ถูก load หรือไม่
ด้วยฟังก์ชัน extension_loaded()

ฟังก์ชัน extension_loaded() จะรับพารามิเตอร์เป็นชื่อของ extension และ return true ถ้า extension ถูก load


ตัวอย่าง

<?php

if(extension_loaded("curl"))
echo "curl is loaded";

?>


จากตัวอย่างจะพิมพ์คำว่า curl is loaded เพราะ extension ชื่อ curl ถูก load


กลับ menu php