ฟังก์ชัน explode()
แตกสตริงออกเป็นสตริงย่อย ด้วยฟังก์ชัน explode()

 

รูปแบบ
explode(separator , string)
separator คือ สตริงที่ใช้แบ่งส่วน
string คือ สตริงที่ต้องการแบ่ง


ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
print_r (explode(" ",$str));

?>

 

ผลลัพธ์
Array ( [0] => this [1] => is [2] => the [3] => test [4] => string )

 

ผลลัพธ์ที่คืนกลับมาจะเป็นรูปแบบ array


กลับ menu php