ฟังก์ชัน eval()
ประมวลผลสตริงให้เป็น php code ด้วยฟังก์ชัน eval()

 

รูปแบบ
eval(phpcode)

phpcode คือ สตริงที่ต้องการประมวลผล

 


ตัวอย่าง
<?php

$string = 'cup';
$name = 'coffee';
$str = 'This is a $string with my $name in it.';
echo $str. "\n";
eval("\$str = \"$str\";");
echo $str. "\n";

?>

 

ผลลัพธ์
This is a $string with my $name in it.
This is a cup with my coffee in it.

 


กลับ menu php