ฟังก์ชัน dirname()
การอ่านชื่อ directory จาก path ด้วยฟังก์ชัน dirname()

รูปแบบ
dirname(path)
path คือ ที่อยู่ของไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

echo dirname("c:/testdirectory/home.php") . "<br />";
echo dirname("/testdirectory/home.php");

?>

ผลลัพธ์
testdirectory
testdirectory

 


กลับ menu php