การสร้าง destructor ของ class
การสร้าง destructor ของคลาสในภาษา php

ตัวอย่าง
<?php

class calculator
{

public $i;

function __construct()
{
echo "constructor";
}

function __destruct()
{
echo "destructor";
}

}

$c=new calculator();

?>

การสร้าง destructor เหมือนการสร้างฟังก์ชันทั่วไปแต่ฟังก์ชันจะต้องมีชื่อ __destruct ฟังก์ชันนี้จะถือเป็น destructor ของคลาส

__destruct ( นำหน้าด้วยขีดเส้นใต้สองเส้น )

ผลลัพธ์
constructor destructor

เนื่องจากการเริ่มต้น object จะเรียก constructor ทำงานพิมพ์คำว่า constructor และจบ script จึงทำให้เรียก destructor จึงพิมพ์คำว่า destructor


กลับ menu php