ฟังก์ชัน array_splice()
การลบ element ของ array ด้วยฟังก์ชัน array_splice()

สามารถลบ element ของ array ด้วยฟังก์ชัน array_splice() ตัวอย่างเช่น

$a=array('tokyo','new york','USA','japan','new zealand','california');
print_r($a);
array_splice($a,2);
print_r($a);

จะเริ่มลบจากตำแหน่งที่ 2 จนจบ array

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => japan [4] => new zealand [5] => california )
Array ( [0] => tokyo [1] => new york )


ถ้า ตัวเลขเป็นลบจะหมายความว่าให้นับจากท้าย array ตัวอย่างเช่น

$a=array('tokyo','new york','USA','japan','new zealand','california');
print_r($a); echo "<br>";
array_splice($a,-2);
print_r($a);

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => japan [4] => new zealand [5] => california )
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => japan )
menu php