ฟังก์ชัน curl_close()
ปิดการทำงาน ด้วยฟังก์ชัน curl_close()

 

ตัวอย่าง
<?php
$curlResource = curl_init();
curl_setopt($curlResource, CURLOPT_URL, "http://www.example.com/");
curl_exec($curlResource);
curl_close($curlResource);
?>

ผลลัพธ์ของตัวอย่างนี้เป็นการขอข้อมูลจาก web http://www.example.com/ แล้วทำการ print ข้อมูลกลับ menu php