ฟังก์ชัน crc32()
คำนวณ 32-bit CRC (cyclic redundancy checksum) สำหรับ string ด้วยฟังก์ชัน crc32()

 

รูปแบบ
crc32(string)
string คือ สตริงที่ต้องการคำนวณตัวอย่าง
<?php

$checksum = crc32("this is the test string");
printf("%u", $checksum);

?>

 

ผลลัพธ์การคำนวณจะออกมาเป็นตัวเลขและต้องใช้ %u ของฟังก์ชัน printf() หรือ sprintf() ช่วยในการแสดงผล เพื่อให้ออกมาเป็นตัวเลขบวกเสมอ


กลับ menu php