ฟังก์ชัน count_chars()
นับจำนวนตัวอักษรใน string ด้วยฟังก์ชัน count_chars()

 

รูปแบบ
count_chars(string , mode)
string คือ สตริงที่ต้องการนับ
mode คือ รูปแบบการนับ ค่าที่เป็นไปได้คือ
0 - คืนค่าเป็น array โดยที่ค่า ASCII เป็น key ของ array ความถี่เป็น value
1 - คืนค่าเป็น array โดยที่ค่า ASCII เป็น key ของ array ความถี่เป็น value แต่นับเฉพาะจำนวนมากกว่า 0
2 - คืนค่าเป็น array โดยที่ค่า ASCII เป็น key ของ array ความถี่เป็น value แต่นับเฉพาะจำนวนเท่ากับ 0
3 - คืนค่าเป็น string เฉพาะตัวอักษรที่ซ้ำ
4 - คืนค่าเป็น string เฉพาะตัวอักษรที่ไม่มีในสตริง


ตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello World!";
print_r(count_chars($str,1));

?>

 


กลับ menu php