ฟังก์ชัน copy()
copy ไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน copy()

รูปแบบ
copy(file , to_file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ต้นทาง
to_file คือ ที่อยู่ที่ต้องการ copy ไป

ตัวอย่าง
<?php

echo copy("c:\\test.txt","d:\\test.txt");

?>

จากตัวอย่าง ถ้า copy สำเร็จจะ return TRUE ถ้าไม่สำเร็จจะ return FALSE


กลับ menu php