การสร้าง constructor ของ class
การสร้าง constructor ของคลาสในภาษา php

ตัวอย่าง

class calculator
{

public $i;

function __construct($input)
{
$i=$input;
}

}

การสร้าง constructor เหมือนการสร้างฟังก์ชันทั่วไปแต่ฟังก์ชันจะต้องมีชื่อ __construct ฟังก์ชันนี้จะถือเป็น constructor ของคลาส รูปแบบนี้ใช้ใน php5 แต่ใน php4 การสร้าง constructor จะมีรูปแบบเดียวกับภาษา C++ คือจะเป็นฟังก์ชันชื่อเดียวกับคลาส

__construct ( นำหน้าด้วยขีดเส้นใต้สองเส้น )


กลับ menu php