ฟังก์ชัน connection_aborted()
เช็คว่าผู้ใช้ยกเลิกการติดต่อหรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน connection_aborted()

 

รูปแบบ
connection_aborted()

 

 

ค่าreturn
ฟังก์ชันจะ return 1 ถ้า connection ถูกยกเลิก
กรณีอื่นจะ return 0

 

ตัวอย่าง
<?php

if (connection_aborted())
echo "connection was aborted.";

?>

 


กลับ menu php