ฟังก์ชัน chr()
อ่านตัวอักษรจากตัวเลข ascii ด้วยฟังก์ชัน chr()

 

รูปแบบ
chr(ascii)
ascii คือ ตัวเลข ascii

ตัวอย่าง
<?php

echo chr(65)."<br />";

?>

ผลลัพธ์
A


กลับ menu php