ฟังก์ชัน chmod()
เปลี่ยน permissions ด้วยฟังก์ชัน chmod()

รูปแบบ
chmod(file , mode)
file คือ path
mode คือ permissions ที่ต้องการกำหนดให้ไฟล์
ตัวแรกเป็นศูนย์เสมอ
ตัวที่สองเป็น permissions ของ owner
ตัวที่สามเป็น permissions ของ กลุ่มของowner
ตัวที่สามเป็น permissions ของ ผู้อื่น
ค่าที่เป็นไปได้คือ
1 = execute permissions
2 = write permissions
4 = read permissions


ตัวอย่าง
<?php

chmod("test.txt",0755);

?>

 


กลับ menu php