ฟังก์ชัน chgrp()
เปลี่ยน group ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน chgrp()

รูปแบบ
chgrp(file , group)
file คือ path
group คือ group name หรือ group ID

ตัวอย่าง
<?php

chgrp("test.txt","admin")

?>

 


กลับ menu php