คำสั่ง break
คำสั่ง breakในภาษา php

คำสั่ง break ใช้สำหรับสั่งให้ออกจากการวนลูป ใช้ร่วมกับคำสั่งการวนลูปต่างๆ

ตัวอย่าง
for($i=0; $i<100 ; $i++)
{
if($i==15) break;
echo "test";
}

ตัวอย่างนี้จะวนลูปไม่ถึง 100 ครั้ง เมื่อ $i มีค่าเท่ากับ 15 จะใช้คำสั่ง break


กลับ menu php