ฟังก์ชัน bin2hex()
เปลี่ยน ASCII characters เป็นเลขฐาน 16 ด้วยฟังก์ชัน bin2hex()

รูปแบบ
bin2hex(string)
string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน

 

ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
echo $str . "<br />";
echo bin2hex($str) . "<br />";

?>

ผลลัพธ์
this is the test string
7468697320697320746865207465737420737472696e67


กลับ menu php