กำหนดให้ index ของ array ขึ้นต้นด้วย 1

ปกติ index จะเริ่มต้นด้วย 0 ตัวอย่างเช่น

$a=array(1,2,3);
print_r($a);

ผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )
จะเห็นว่า index เริ่มต้นคือ 0

 

สามารถกำหนดให้เป็น 1 ได้แล้วตัวต่อไปจะนับตามเอง ตัวอย่างเช่น

$a=array(1=>1,2,3);
print_r($a);

ผลลัพธ์คือ
Array ( [1] => 1 [2] => 2 [3] => 3 )

menu php