ฟังก์ชัน bcsub()
ลบเลข ด้วยฟังก์ชัน bcsub()

รูปแบบ
string bcsub ( string $left_operand , string $right_operand , int $scale )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$right_operand คือ ตัวเลขด้านขวา รูปแบบ string
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

$a = '1001.23456789';
$b = '1000';

echo bcsub($a, $b);
echo "<br>";
echo bcsub($a, $b, 4);
echo "<br>";
echo bcsub($a, $b, 6);
echo "<br>";
echo bcsub($a, $b, 10);

?>

ผลลัพธ์
1
1.2345
1.234567
1.2345678900

 


กลับ menu php