ฟังก์ชัน bcsqrt()
หาค่า square root ด้วยฟังก์ชัน bcsqrt()

รูปแบบ
string bcsqrt ( string $operand , int $scale )
$operand คือ ตัวเลขที่ต้องการหาค่า square root
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

echo bcsqrt('4', 3);

?>

ผลลัพธ์
2.000

 


กลับ menu php