ฟังก์ชัน bcscale()
กำหนดจุดทศนิยม ด้วยฟังก์ชัน bcscale()

รูปแบบ
string bcscale ( int $scale )
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

bcscale(3);
echo bcdiv('105', '6.55957');

?>

ผลลัพธ์
16.007

 


กลับ menu php