ฟังก์ชัน base_convert()
แปลงเลขฐาน ต่างๆ ด้วยฟังก์ชัน base_convert()


ฟังก์ชัน base_convert() จะแปลงพารามิเตอร์ string ตัวแรกจากเลขฐานตามพารามิเตอร์ที่สองเป็นเลขฐานตามพารามิเตอร์ที่สาม
เช่น base_convert('10000', 2, 10) คือการแปลง 10000 ในเลขฐาน2 เป็นเลขฐาน10
ค่าที่ return ออกมาจะเป็น string

 

ตัวอย่าง
<?php

echo base_convert('10000', 2, 10);

?>

ผลลัพธ์
16

 

10000 ในเลขฐาน2 = 16 ในเลขฐาน10

 


กลับ menu php