ฟังก์ชัน array_walk_recursive()
กำหนดฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานแต่ละ element ใน array ด้วยฟังก์ชัน array_walk_recursive()

ตัวอย่าง

<?php

$city = array("tokyo"=>"japan", "new york"=>"usa", "sydney"=>"australia", "Christchurch"=>"new zealand");
$city2=array($city,"vancouver"=>"canada");

function printCity($item, $key)
{
echo "$key is in $item <br>";
}

array_walk_recursive($city2, 'printCity');

?>


ผลลัพธ์
tokyo is in japan
new york is in usa
sydney is in australia
Christchurch is in new zealand
vancouver is in canada

จะเห็นว่า array_walk_recursive() พารามิเตอร์ตัวแรกคือ array ตัวที่2คือชื่อฟังก์ชัน
array_walk_recursive() จะเรียกฟังก์ชัน printCity โดยส่ง ค่าvalueของarray เป็นพารามิเตอร์แรก และค่า keyของarray เป็นพารามิเตอร์ที่ 2 ให้กับฟังก์ชัน printCity

array_walk_recursive() ต่างจาก array_walk() ตรงที่arrayที่ส่งเข้ามามี array ซ้อนอยู่ด้วยmenu php