ฟังก์ชัน array_walk()
กำหนดฟังก์ชันเพื่อเรียกใช้งานแต่ละ element ใน array ด้วยฟังก์ชัน array_walk()

ตัวอย่าง

<?php

$city = array("tokyo"=>"japan", "new york"=>"usa", "sydney"=>"australia", "Christchurch"=>"new zealand");

function printCity($item, $key)
{
echo "$key is in $item <br>";
}

array_walk($city, 'printCity');

?>


ผลลัพธ์
tokyo is in japan
new york is in usa
sydney is in australia
Christchurch is in new zealand

จะเห็นว่า array_walk() พารามิเตอร์ตัวแรกคือ array ตัวที่2คือชื่อฟังก์ชัน
array_walk() จะเรียกฟังก์ชัน printCity โดยส่ง ค่าvalueของarray เป็นพารามิเตอร์แรก และค่า keyของarray เป็นพารามิเตอร์ที่ 2 ให้กับฟังก์ชัน printCitymenu php