ฟังก์ชัน array_unique()
ลบ element ที่ซ้ำกันออก

ตัวอย่าง

$a = array(0,1,2,3,0,0,0,1,2,3);
$uniqueArray = array_unique($a);
print_r($uniqueArray);

ผลลัพธ์
Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 [3] => 3 )


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า array_unique() ตัด element ที่เหมือนกันออก


menu php