ฟังก์ชัน array_intersect_key()
หา element ที่มีค่า key ซ้ำกันระหว่าง 2 array โดยใช้ array แรกเป็นหลัก ด้วยฟังก์ชัน array_intersect_key()

ตัวอย่าง

<?php
$a1 = array(1=>'a',2=>'b',3=>'c',4=>'d');
$a2 = array(1=>'aaaa',2=>'b',3=>'c',5=>'d');

$result=array_intersect_key($a1, $a2);
print_r($result)
?>

ตามตัวอย่าง
ผลลัพธ์คือ
Array ( [1] => a [2] => b [3] => c ) จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_intersect_key() จะเลือกเฉพาะที่มีค่า key เมือนกัน มาสร้างเป็น array ใหม่ โดยใช้ array แรกเป็นหลัก

menu php