ฟังก์ชัน array_fill_keys()
สร้าง array ใหม่จากการเอา value ของarray เดิมมาทำเป็น index และเติมค่าของ array ใหม่ด้วยค่าที่ต้องการ

ตัวอย่าง

<?php

$OldArray = array('japan', 'usa', 'australia', 'new zealand');
$NewArray = array_fill_keys($OldArray, 'new string');

print_r($NewArray);

?>


ผลลัพธ์
Array ( [japan] => new string [usa] => new string [australia] => new string [new zealand] => new string ) จะเห็นว่า array_fill_keys() จะสร้าง array ใหม่จากการเอา value ของarray เดิมมาทำเป็น index และเติมค่าของ array ใหม่ด้วยค่าที่ต้องการmenu php