ฟังก์ชัน array_diff_key()
หา element ที่ key ต่างกันโดยใช้ array แรกเป็นหลัก ด้วยฟังก์ชัน array_diff_key()

ตัวอย่าง

<?php
$array1 = array('a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'd' => 4);
$array2 = array('a' => 5, 'b' => 6, 'e' => 7, 'r' => 8);

$result=array_diff_key($array1, $array2);
print_r($result);
?>

ตามตัวอย่าง
ผลลัพธ์คือ
Array ( [c] => 3 [d] => 4 ) จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_diff_key() จะเลือก element จาก array แรก ที่ไม่ซ้ำ key กับ array ที่ 2


menu php