ฟังก์ชัน array_diff_assoc()
หา element ที่ต่างกันโดยใช้ array แรกเป็นหลัก ด้วยฟังก์ชัน array_diff_assoc()

ตัวอย่าง

<?php
$array1 = array(1=>'a', 2=>'b', 3=>'c', 4=>'d', 5=>'e');
$array2 = array(1=>'z', 2=>'x', 3=>'c',5=>'e', 6=>'d');
$result = array_diff_assoc($array1, $array2);
print_r($result);
?>

ตามตัวอย่าง
ผลลัพธ์คือ
Array ( [1] => a [2] => b [4] => d ) จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_diff_assoc() จะเลือก element จาก array แรก ที่ไม่ซ้ำกับ array ที่ 2 โดยไม่ซ้ำ เฉพาะ key หรือเฉพาะ value หรือไม่ซ้ำทั้งสองก็ได้

menu php