ฟังก์ชัน array_chunk()
แบ่ง element ให้กลายเป็นหลาย array

ตัวอย่าง

$a = array(0,1,2,3,4);
print_r(array_chunk($a, 2));

ผลลัพธ์
Array
(
[0] => Array
(
[0] => 0
[1] => 1
)

[1] => Array
(
[0] => 2
[1] => 3
)

[2] => Array
(
[0] => 4
)

)


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า array_chunk() จะสร้าง array ขึ้นมาใหม่โดยแต่ละ array จะแบ่งทีละี 2 elementmenu php