ฟังก์ชัน array_change_key_case()
เปลี่ยน index ของ array ให้เป็นตัวอักษรเล็กหรือตัวอักษรใหญ่ทั้งหมดด้วยฟังก์ชัน array_change_key_case()

ตัวอย่าง

<?php

$city = array("Tokyo"=>"japan", "New york"=>"usa", "Sydney"=>"australia", "Christchurch"=>"new zealand");
$uppercase=array_change_key_case($city, CASE_UPPER);

print_r($uppercase);

?>

ผลลัพธ์
Array ( [TOKYO] => japan [NEW YORK] => usa [SYDNEY] => australia [CHRISTCHURCH] => new zealand )

ฟังก์ชัน array_change_key_case() รับพารามิเตอร์ตัวแรกคือ array ตัวที่2คือ CASE_UPPER สำหรับตัวอักษรใหญ่หรือ CASE_LOWER สำหรับตัวอักษรเล็ก
จากตัวอย่างเป็นการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่

menu php