สร้าง string จากโครงสร้างไฟล์ xml ด้วย DOMDocument::saveXML()
สร้าง string จากโครงสร้างไฟล์ xml
ด้วยฟังก์ชัน saveXML() ของคลาส DOMDocument


<?php

$d=new DomDocument;
$d->load("city.xml");
echo $d->saveXML();

?>

ผลลัพธ์
New York USA Tokyo Japan Christchurch New Zealand


กลับ menu php